Den danske gårdmink

Det danske klima er ideelt til minkavl med de forholdsvis kølige somre og milde vintre

Minkavl i Danmark går over 80 år tilbage. I 1930’erne var der krise i landbruget, og de danske landmænd tjente ikke mange penge på f.eks. kød og mælkeprodukter. De driftige landmænd søgte andre husdyrgrene, de kunne tjene penge på. Det satte gang i interessen for mink- og ræveavl, og de første pelsdyr blev importeret til Danmark fra Nordamerika i denne periode.

Der er flere grunde til, at pelsdyravl hurtigt blev en succes i Danmark. Klimaet er ideelt med de forholdsvis kølige somre og milde vintre. Der var fra begyndelsen let adgang til foder, fordi mink lever af afskær fra f.eks. fisk. Derfor ligger der stadig mange minkgårde tæt på de store industrihavne som Frederikshavn, Esbjerg og generelt langs Jyllands vestkyst.

At avlerne hurtigt slog sig sammen i et andelsselskab har også haft stor betydning for den betydelige videndeling mellem avlerne. De ser hinanden som kolleger og ikke som konkurrenter. Den enkelte bliver stærk gennem fællesskabet. Og det har skabt en position som en verdenssucces i dansk erhvervsliv.

Danmark er dog ikke ene om at opdrætte mink. Andre minklande er Norge, Sverige, Finland, Island, Baltikum, Canada og USA. Derudover driver Kina også minkavl, men produktionen der varierer meget i takt med efterspørgslen og de globale konjunkturer.