Fagbladet Dansk Pelsdyravl

Dansk Pelsdyravlerforenings medlemsblad, Dansk Pelsdyravl, er forum for pelsdyrerhvervets faglige, økonomiske og politiske forhold.

Bladet er garant for en saglig og faglig information samt debat, der er medvirkende til, at pelsdyravlerne kan udøve deres erhverv så optimalt som muligt. Bladet er også katalysator for en dialog mellem erhvervet og offentligheden. Og endelig fungerer bladet som et kollegialt bindeled blandt de danske pelsdyravlere.

Dansk Pelsdyravl udsendes gratis 6 gange årligt til alle pelsdyravlere, der er medlem af Dansk Pelsdyravlerforening. Det udkommer i januar, marts, april, juni, september og november.

Bladet har et oplag på 4.000 eksemplarer.

September 2020

Juni 2020

April 2020

Marts 2020

Januar 2020

November 2019

September 2019

Juni 2019

April 2019

Marts 2019

Januar 2019

November 2018

September 2018

Juni 2018

April 2018

Marts 2018

Februar 2018

Januar 2018

November 2017 

Oktober 2017

September 2017

Juni 2017

April 2017

Marts 2017

Februar 2017

Januar 2017

November 2016

Oktober 2016

September 2016

Juni 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016

November 2015

Oktober 2015

September 2015

Juni 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015

Novenber 2014

Oktober 2014

September 2014