Naturlig pels og plastik pels - en livscyklusanalyse

Danske Minkavlere Pels

Fakta

Gennem en livscyklus på 30 år, svarende til den gennemsnitlige levetid for en naturlig pels, giver plastikpels et ca. 20 pct. højere forbrug af ikke-fornybare ressourcer som olie og gas samt 17 pct. højere udledning af drivhusgasser. 

Pelsbranchen fik i 2012 udarbejdet en såkaldt livscyklusanalyse, der sammenligner miljøbelastningen fra plastikpels med naturlig pels.

Konklusionen var, at naturlig pels er bedre for miljøet end plastikpels. Der blev målt på parametre som ressourceforbrug, klimatisk påvirkning og human sundhed.

Gennem en livscyklus på 30 år, svarende til den gennemsnitlige levetid for en naturlig pels, giver plastikpels et ca. 20 pct. højere forbrug af ikke-fornybare ressourcer som olie og gas samt 17 pct. højere udledning af drivhusgasser. Men det betyder ikke, at pelsbranchen kan læne sig tilbage. Der er stadig brug for at vide mere om branchens aftryk på miljøet – også sammenlignet med andre tekstiler. Det giver også designere og forbrugere mulighed for at træffe et miljørigtigt valg, som er baseret på fakta.

Fur’s Enviromental Credentials

Derfor har den europæiske pelsdyrbranche taget initiativ til projektet Fur’s Enviromental Credentials (FEC), der fokuserer på både den direkte og indirekte CO2-udledning fra pelsbranchen, og hvordan den påvirker den globale opvarmning. Målet er at kunne sammenligne disse tal med andre tekstiler og sætte mål for miljøforbedringer, så pels konstant kan ligge i top som et bæredygtigt materiale. Projektet fokuserer hovedsagelig på gården, garvningen og fremstillingen. Det har både eksterne og interne formål: Det skaber gennemsigtighed, som hjælper forbrugerne til et oplyst valg. Samtidig viser det branchens svagheder og giver branchen værktøjer til at udbedre svaghederne. 

Rapporten

Du kan læse analysen ”A Comparative Life Cycle Analysis: Natural Fur and Faux Fur” på Fur Europes hjemmeside. Analysen blev foretaget af DSS Management Consultants Inc., blev udarbejdet efter ISO-systemet og har været igennem en videnskabelig og uafhængig kontrol af data, metode og konklusion.