Hele minken bruges

Hovedformålet med at avle mink er naturligvis pelsen, som med sine mange gode egenskaber har gjort, at mennesker i generationer har brugt det naturlige materiale til beklædning. Men resten af minken bliver også brugt - kroppen og fedtet bliver omdannet til energi og gødning.

Mink aflives hjemme på gården og lægges derefter til afkøling, inden pelsen fjernes. Når pelsen er fjernet, er minkkroppen tilbage, og den bliver sendt til bioforarbejdning.

Biodiesel

Fra minken bruges fedtet til at producere biodiesel, som blandes i almindelig diesel. Biobrændstoffer giver forsyningssikkerhed og ikke mindst en CO2-reduktion. I EU er der vedtaget et direktiv, som forpligter landene til at bruge en stigende mængde bioenergi i transportsektoren frem mod 2020.

Energi og gødning

Selve minkkroppen forarbejdes til kødbenmel. En del af kødbenmelet bliver brugt til varmeformål, og brændværdien svarer til træflis. Asken fra forbrændingsprocessen bliver brugt som komponenter i cement, beton og asfalt.

Størstedelen af kødbenmelet bliver brugt i organisk gødning, som er godkendt til økologisk jord.

Danske Minkavlere cyklus