Åbent Landbrug 16. september 2018

Som optakt til dette års Åbent Landbrug, kan du se en række videoer fra sidste års minkværter.

Vi glæder os til snart at præsentere dette års værter ved Åbent Landbrug.

Du kan også følge med på Åbent Landbrugs hjemmeside www.aabentlandbrug.dk