Veldokumenteret dyrevelfærd

Dyrevelfærden på minkgårde er høj og veldokumenteret. Intensiv forskning på universiteter gennem årtier ligger til grund for indretningen af staldene og den måde, minkene håndteres på.

Læs mere her

International certificering af dyrevelfærden

WelFur er et system og en international dyrevelfærdscertificering til at måle og dokumentere dyrenes velfærd, og det er baseret på mere 30 års forskning. i 2017 begyndte dyrevelfærdscertificeringen for alle gårde, og fra 2020 vil de danske minkavleres auktionshus, Kopenhagen Fur, kun modtage skind fra certificerede minkfarme i Danmark og Europa.

Læs mere her

Alt bruges

Minkavl og anden pelsproduktion er i sin natur bæredygtigt, fordi pels er et naturmateriale, som er fornybar, og som ved bortskaffelse indgår i naturens kredsløb. Gennem målrettede initiativer arbejder Danske Minkavlere sammen med den internationale pelsbranche på at øge bæredygtigheden.

Læs mere her

En livscyklusanalyse

Pelsbranchen fik i 2012 udarbejdet en såkaldt livscyklusanalyse, der sammenligner miljøbelastningen fra plastikpels med naturlig pels. Gennem en livscyklus på 30 år, svarende til den gennemsnitlige levetid for en naturlig pels, giver plastikpels et ca. 20 pct. højere forbrug af ikke-fornybare ressourcer som olie og gas samt 17 pct. højere udledning af drivhusgasser. 

Læs mere