auktionsbillede
  • Næsten hele produktionen af minkskind i Danmark bliver eksporteret. 
  • I 2016 eksporterede Danmark pels for 6,3 milliarder kroner.
  • Ca. 1/3 af den samlede eksport til Kina består af minkskind.
  • Foruden produktionen af minkskind findes en stor følgeindustri, som leverer minkhaller, fodermaskiner, pelsningsrobotter med mere til pelsbranchen i hele verden. Denne følgeindustri er verdensledende.